Обучение по БЗР съгласно Наредба РД 07-2

Обучение по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба РД 07-2 от 16.12.2009г.

В началото на 2010г. влезе в сила Наредба РД 07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно чл.6, ал.1 от същата наредба обучение се провежда на следните лица:

1. Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси /управители на фирми, управители на обособени звена и филиали от фирми и друг ръководен персонал/;

2. Длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ /органи по безопасност и здраве и др. лица и служби, които отговарят за здравословните и безопасни условия на труд/;

3. Лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажи по безопасност и здраве при работа;

4. Членовете на ГУТ и КУТ /не забравяйте, че група по условия на труд се сформира при над 5 човека персонал, а комитет по условия на труд при над 50 човека персонал/;

5. Работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа /това са всички работници, на които изисквате удостоверение за завършен курс, за да ги назначите на определена длъжност/;

6. Работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

 

MariniOdit предоставя на свойте клиенти възможност за спазване на нормативните изисквания без да нарушава техните бизнес потребности, като предлага on-line обучения и организиране на групови обучения.

ON-LINE   ОБУЧЕНИЕ

1. Бърз достъп до услугата On-line обучение имате чрез синия бутон в горния десен ъгъл на сайта.

2. След натискане на бутона Ви пренасочваме към формуляр за индивидуално обучение, необходимо е да попълните всички графи с Вашите данни и да изберете видът на желаното от Вас обучение. ВАЖНО: попълнете коректни данни, защото системата ги използва автоматично за осигуряване на достъп до услугата, издаване и изпращане на Сертификат.

3. След попълване, бутонът „Напред” в долния десен ъгъл ще Ви препрати на защитена страница на платформата за онлайн плащания E-pay, където можете да извършите плащане за желаната от Вас услуга.

4. При успешно извършено плащане Вие ще получите e-mail със защитени електронни връзки на предварително посочената от Вас електронна поща. Получените електронни връзки осигуряват достъп до обучителни материали и On-line тест. Материалите са разработени по начин да предлагат достъпен прочит на нормативната уредба. Имате неограничено време за подготовка преди да стартирате тестът.

5. След запознаване с обучителните материали, можете да използвате електронната връзка за попълване на On-line тест. При коректно попълнен тест, Вие автоматично получавате Сертификат за завършено On-line обучение с дата на успешно попълнен тест. Сертификатът е във вид удобен за принтиране.

6. Оригиналният Сертификат от Вашето обучение изпращаме по куриeрска фирма на посочените от Вас координати до 7 работни дни от датата на придобиване на Сертификата.

ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК: 50.00 лв.

 

ГРУПОВИ   ОБУЧЕНИЯ

Нашите квалифицирани преподаватели ще Ви подготвят, за да придобиете знания съгласно актуалните нормативни изисквания за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите. След обучението ще бъде проведен изпит под формата на тест, като в резултат ще Ви бъде издадено актуален Сертификат за преминато обучение по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба РД 07-2.

При организиране на корпоративни или групови обучения цената се договаря според броя участници, като се свържете с нас на посочените телефони или директно чрез контактната форма на сайта от ТУК.

TODO write content