Физични фактори

Физични фактори на работна и околна среда

Осветеност - Изкуствено осветление;
Микроклимат – температура, относителна влажност и скорост на въздуха;
Шум - в работна и околна среда и помещения на жилищни и обществени сгради;
TODO write content