Да защитим детския труд

Според изследване на Международната организация на труда 168 млн. деца по света работят, вместо да учат, като следствие на бедността, ниското заплащане и липсата на постоянна работа за възрастните. В световен мащаб детският труд се използва най-вече в снабдителни вериги, селското стопанство, рибарството, производството, услугите и строителството. Контролът на условията при които се полага детски труд се затруднява от факта, че децата работят често в малки работилници или в частни домове. Целта на Международната организация на труда е да се заличат всички форми на детски труд до 2025 г., чрез социален диалог и тясно сътрудничество между институциите. Стандартите при които дете може да работи са разписани в Конвенция 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд и Конвенция 138 относно минималната възраст за приемане на работа.
България е една от страните, в които детският труд е добре защитен и най-тежките му форми са ликвидирани. Тази година от Главна Инспекция по труда съобщават за сериозен ръст на поискани разрешения за наемане на непълнолетни лица, най-често в секторите ресторантьорство и хотелиерство.
до 31.05.2015г. до 31.05.2016г.
под 18 год. 170 разрешения за работа 506 разрешения за работа
под 16 год. 31 разрешения за работа 11 разрешения за работа

Според изнесени данни на ГИТ нарастват исканията за разрешение за наемане на лица под 18 годишна възраст за сметка на лицата под 16 годишна възраст, където се забелязва спад на поисканите и издадени разрешения за работа. В официалния сайт на ИА ГИТ могат да се намерят ясни разписани условията, при които непълнолетни лица могат да полагат труд, а ето и кратка справка:
- работодателят е длъжен да поискат разрешение от Инспекцията по труда, в противен случай подлежи на наказателна отговорност;
- непълнолетни лица работят при максимален 7-часов работен ден;
- забранено е полагането на извънреден и нощен труд, като за ненавършилите 16 години това е между 20 ч. и 6 ч., а за ненавършили 18 години между 22 ч. и 6 ч.;
- платеният годишен отпуск е 26 дни;
- лицата ненавършили 16 години се наемат по изключение, най-често става въпрос за деца с изявени дарби.
Според доклад на Международната организация на труда много често причината за поява на детски труд е семейството, което налага необходимостта от проява на социална отговорност с цел опазване на физическото, умственото, духовното, моралното и социалното развитие на децата.

Източник: ИА ГИТ
21.06.2016
TODO write content