Еднодневни трудови договори - ONLINE

От началото на февруари еднодневните трудови договори могат да се регистрират онлайн по всяко време, включително в извънработното време на администрацията.

https://ednodnevni.gli.government.bg/ipsts

Входът в системата се осъществява чрез потребителско име и парола. Земеделските стопани, които при регистрирането си в Министерството на земеделието и храните са предоставили електронна поща за контакт, ще получат автоматично потребителско име и парола на съответната поща. Останалите могат да получат потребителско име и парола на място в дирекциите „Инспекция по труда“.
Системата улеснят подаването и позволява да се намали времето за администриране на еднодневните трудови договори чрез:
- генериране на данни за наето лице, когато то вече е работило при даден работодател.;
- калкулатор, който изчислява сумата за авансово плащане на осигуровки;
- генериране на нетната сума, която трябва да бъде изплатена като възнаграждение след удържане на Данък общ доход и на осигурителните вноски;
- изчислява се и размерът на данъка и на осигуровките по Кодекса за социално осигуряване и за здравно осигуряване, които трябва да бъдат удържани на лицето.
Остава възможността за образците на еднодневни трудови договори да се заверяват и в дирекциите „Инспекция по труда“.

За да бъде сключен трудовият договор, той трябва да се подпише от двете страни. Българското законодателство изисква трудовият договор да бъде сключен писмено.

Ръководство за работа с програмния продукт, предназначено за външни потребители.

http://gli.government.bg/page.php?c=67&d=2790

От ИА ГИТ съобщават, че за 2017год. приоритет остава контролът по спазване на трудовото законодателство в дейност „Растениевъдство“.


Източник: ИА „ГИТ”

08.02.2017

TODO write content