Иновации и оптимизация в ИА ГИТ

По проект финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, заработи сайт в помощ на работодателите и инспекторите. Към момента вече работи информационната система за онлайн заверяване на еднодневни трудови договори, запознайте се с новите възможности ТУК. Предстои да се разработят въпросници за самоконтрол, които ще дадат възможност на работодателите да оценят и да отстранят пропуските преди извършване на проверка от ИА ГИТ.
В помощ на инспекторите ще се създаде регистър на предприятията, групирани според рисковия им потенциал. Предвидена е система за онлайн обучение на инспекторите по труда, която ще им позволи да се запознаят с проблемите, свързани с нововъзникващи рискове на работните места.

http://innovation.gli.government.bg/

Източник: ИА „ГИТ”

07.02.2017

TODO write content