Контрол по морето

Изпълнителна агенция Главна Инспекция по труда обяви началото на засилени проверки по Черноморието в три основни области – Варна, Добрич и Бургас. Инспектори от цялата страна ще помагат на колегите си в ежегодната кампания за контрол по спазване на трудовото законодателство в морските курорти.
През юли и август, когато се регистрира увеличаване на сезонната заетост, ще се контролират предимно трудовите правоотношения, тяхното възникване, разпределението на работното време, почивките, заплащането на труда. Главна инспекция по труда съобщава вече за констатирани нарушения и обръща внимание на работодателите за навременно регистриране на трудови договори в НАП, изплащане на нощен труд, осигуряване на междудневна и междуседмична почивка. С цел установяване на нарушенията на работното време от Инспекция по труда предупреждават, че може да се извършат няколко посещения на обектите дори в един и същ ден.
Задълбочава се тенденцията работници и служители с прекратени правоотношения да подават сигнали за нарушаване на трудовите им права. В тези случаи, при установени нарушения спрямо жалбоподателите, контролните органи на ИА ГИТ могат да санкционират работодателите, но не могат да ги задължат да ги отстранят. Така при неизплатени възнаграждения след прекратени трудови правоотношения работещите трябва да си търсят правата по съдебен път.

Източник: ИА ГИТ
12.07.2016
TODO write content