Пакет от документи по чл. 403а от КТ


- Изготвяне на заповед за работно време и почивки
- Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред
- Изготвяне на заповед по чл. 403а от КТ, за лицата които ще представляват работодателя
пред ГИТ.
TODO write content